ورود به مطلب ورود مستقیم مهاجرین جدید به بازار کار

تازه وارد آلمان شده اید و برای تقاضای پناهندگیتان پاسخ مثبت گرفته اید؟
هدف بعدیتان ادغام در بازار کار آلمان است؟
!اینک بهترین زمان برای شروع است
.شما به یک راهنمای مجرب نیازمندید که شما را در این راه یاری دهد
.ما راهنمایان مجربی هستیم که در زمینه ادغام مهاجران تازه وارد به بازارکار، پانزده سال تجربه داریم
پیشنهاد ما
.شما در طول پنج هفته، چهار روزکاری (یا هرروزصبح یا هرروزبعد ظهر) نزد ما می آیید
.نزد ما در رابطه با وظیفه و حقوق کاری بعنوان مشتری اداره کاریابی آگاه می شوید
.نزد ما می آموزید که چگونه می توان در آلمان زندگی و کار کرد
ما با همیاری شما تواناییهایتان را کشف می کنیم،  اهداف کاری تان را تعریف می کنیم و شما را برای رسیدن به آنها یاری می دهیم
.همچینین ما شما را برای ارزشیابی مدارکتان یاری می دهیم
.ما با برنامه ریزی شخصی برای شما، کمکتان می کنیم تا به بهترین وجه به هدفتان برسید
.تجربه به ما نشان داده است که این آموزش پنج هفته ای شما را بسیار به رسیدن به اهدافتان نزدیک خواهد کرد
.گذراندن این دوره برای شما صدرصد رایگان است
.برای شرکت در این دوره آموزشی، نیازی به دانستن زبان آلمانی ندارید
.ما به زبان شما صحبت می کنیم و با فرهنگتان آشنا هستیم
.نزد ما احساس راحتی خواهید کرد
:مکان

Kompetenzzentrum für berufliche Integration PHOENIX
Graeffstraße 5
50825 Köln (Ehrenfeld)
:تلفن
0221 / 29 82 64 79
:آدرس اینترنتی
www.phoenix-cologne.com
:ایمیل
kompetenzzentrum@phoenix-cologne.com
 
:راهنمای راه
.شما می توانید از ایستگاه مرکزی قطار با خط پنج و از نوی مارکت با خطهای سه و چهار به این مرکز بیآیید